DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA 2016

DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA 2016

Tradicine tapusi teorinė – praktinė konferencija „Dailės terapija ir asmens sveikata“ šiais metais vėl kvietė visus besidominčius menų terapija.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos organizuota konferencija šiais metais įgavo naujų atspalvių. Joje buvo pristatyti naujausi dailės terapijos tyrimai Lietuvoje. Tradicija tapo ir antra konferencijos dalis – dailės terapijos praktinis patyrimas. 
   Konferencijoje  doc. dr. Jolita Rapolienė ir dr. Audronė Brazauskaitė pristatė studijų programos perspektyvas, pasidalino svarbiomis žiniomis, kurios sietinos su dailės terapijos augimu Lietuvoje. Šiais metais nepriklausoma studijų programos vertinimo komisija, įvertinusi dailės terapijos magistro studijų programą, ją akreditavo dar šešiems metams. Taip pat dailės terapijos studijų programa tapo pilnaverte Ecarte nare.
    Vaida Adomaitienė skaitydama pranešimą apie dailės terapijos poveikį valgymo sutrikimų turinčių asmenų kūno savivokai pristatė tyrimais grįstą informaciją ir dailės terapijos poveikio naudingumą. Atlikus tyrimą išryškėjo tiriamųjų savivertės pokyčiai, kūno formos suvokimas bei vaizduojama žmogaus figūra.
   Prof. R. Rimkūnas, T. Šilinaitė, R. Petreikis, atstovaudami Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetui, pristatė savo praktines patirtis praktikuojant meno užsiėmimus su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų auklėtiniais. Pranešėjai pastebėjo ir išskyrė auklėtinių specifinę simbolinę kalbą bei raišką mene. Buvo keliama prielaida, kad menas padėjo lengviau suprasti auklėtinių poreikius ir istorijas.
  J. Klimantavičienė, medicinos psichologė, taip pat pasidalino praktiniais patyrimais, taikant dailės terapijos metodus Bišrtono Eglės sanatorijoje. Pranešėja pastebėjo, kad tam tikri metodai klientams padeda atsipalaiduoti, susikoncentruoti ir lengviau išsakyti savo mintis.
   Šioje konferencijoje taip pat buvo skaityti pranešimai ne tik apie dailės terapiją. Dr. L. Sapežinskienė, A. Soraka pristatė tyrimą, kuriame buvo siekiama analizuoti šokio judesio terapinius aspektus, taikant argentinietišką tango porų ir šeimų santykių reabilitacijoje. Tyrimo metu išryškėjo gebėjimas geriau įsąmoninti kilusias emocines problemas šeimoje.
   Dalia Stiklerienė pristatė tyrimą, kuriame analizavo dailės terapijos poveikį šizofrenija sergančių pacientų su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei. Tyrimo duomenys patvirtino, kad dailės terapija yra paveiki šiai klientų grupei, o tiriamieji išsakė norą ir toliau tęsti dailės terapiją.
   V. Mazrimienė, analizuodama paauglių su nerimu susijusių jausmų patyrimus dailės terapijoje, išskyrė ir pristatė platų įvardintų jausmų spektrą, kurie išryškėjo taikant dailės terapiją. Pranešėjos pristatyti rezultatai rodo, jog dailės terapija yra paveiki dirbant su paaugliais.
   Dailės terapijos taikymas – platus, tad O. Aravičienės atliktame tyrime pateikti duomenys patikina, kad dailės terapija yra naudinga siekiant asmenis su negalia integruoti į darbo rinką. Remdamasi atlikto tyrimo duomenimis, tiriamoji pateikė išvadą, jog po dailės terapijos, lyginant su kontroline grupe, įsidarbino žymiai daugiau asmenų. V. Grigaliūnaitė – Plerpienė pristatė dailės terapijos taikymo galimybes asmenims turintiems psichinių sutrikimų. D. Kipšaitė pristatė muzikos terapijos taikymo galimybes įvairioms klientų grupėms, jos svarbą bei klientų reakcijas į muzikos terapijos sesijas.
   Konferencijos dalyviams buvo pasiūlyti net keturi praktiniai užsiėmimai. Visuose buvo pristatomos skirtingos metodikos, skirtingos technikos. Praktinius užsiėmimus vedė: V. Šilauskienė, I. Rudokaitė, V. Grigaliūnaitė – Plerpienė, R. M. Purvinaitė.
   Šioje tradicija tapusiojoje teorinėje – praktinėje konferencijoje glaustas tyrimų pristatymas, pasidalinimas praktinėmis patirtimis taikant dailės terapiją, patvirtino menų terapijos paveikumą ir naudingumą siekiant suteikti pilnavertę psichologinę pagalbą asmenims.

Straipsnis publikuotas LSMU savaitraštyje AVE VITA, Birželio 3 d., 2016, Nr. 22

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *