KNYGA

KNYGA

Dalinuosi džiugia žinia. LSMU ir VDA KF bibliotekose galite susipažinti su mosklinių straipsnių rinkiniu “Menas Terapija Sveikata”. Jame rasite ir mano straipsni apie dailės terapijos poveikį valgymo sutrikimų turinčių asmenų kūno savivokai.Gero skaitymo ir įdomių atradimų.

DĖSTYTOJA VAIDA ADOMAITIENĖ PASAKOJA APIE DAILĖS TERAPEUTO PROFESIJĄ

DĖSTYTOJA VAIDA ADOMAITIENĖ PASAKOJA APIE DAILĖS TERAPEUTO PROFESIJĄ

Su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto viešųjų ryšių specialiste Agota kalbėjome apie dailės terapiją, mano kelią, mano patirtis. Sava patirtimi dalinausi ir kaip buvusi programos “Dailės terapija” studentė, ir kaip šios programos dėstytoja, ir kaip dailės terapeutė. Visi rakursai skirtingi, bet visi svarbūs. Gero skaitymo Interviu rasite ČIA

DAILĖS TERAPIJA IR VALGYMO SUTRIKIMAI

DAILĖS TERAPIJA IR VALGYMO SUTRIKIMAI

Dailės terapiją galima apibrėžti kaip dailės ir kitų vizualių priemonių naudojimą gydant. Pasak Tessa Dalley, dailė egzistuoja kiekvienoje visuomenėje, o tapymas beveik toks pats senas kaip ir žmogus, ir simboliškai atspindi ir asmenybės, ir kultūros raidos ypatumus [2]. Pats dailės procesas grindžiamas prielaida, kad esminės žmogaus mintys ir emocijos, kylančios iš  pasąmonės, išreiškiamos veikiau vaizdais, o ne žodžiais [2]. Dailės terapija apjungia psichologinius, fizinius, kognityvinius, dvasinius pojūčius, kurie nuolatos vystomi ir apjungiami tarp kliento, terapeuto bei meno kūrinio.      Pastaraisiais metais į įvairias…

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA

DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA

Teorinė – praktinė konferencija „Dailės terapija ir asmens sveikata“ šiais metais jau tapo tradicine, nes vyko antrą kartą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos organizuota konferencija šiais metais įgavo naujų atspalvių. Joje buvo galima ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pažinti dailės terapiją. Kiekvienam konferencijos dalyviui išklausius teorinių pranešimų ir baigiant dieną buvo smalsu tiesiogiai prisiliesti prie dažų, popieriaus ir pabandyti dirbti su savimi. Taip pat, šioje konferencijoje skaitė pranešimus ir pirmieji šios studijų programos studentai.     Konferencijoje…

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJA IR KŪRYBIŠKUMO SVARBA

DAILĖS TERAPIJA IR KŪRYBIŠKUMO SVARBA

 Dailės terapija – kūrybinis procesas, kuris įtraukia ir padeda stiprinti vidinį pasaulį, išgyventi ir priimti savas problemas.  Kaskart kalbant apie dailės terapiją susiduriama su klausimu, o kas joje jau tokio yra, kad būtų galima sakyti, kad tai tikrai terapija? Kokie sudedami elementai ją skirią nuo dailės pamokos?   Visų pirma, svarbu suprasti, kad spalvinimo knygelės, dailės pamokos, edukaciniai užsiėmimai, ilgi pasibuvimai su kūrėjais, kurie dalinasi savomis patirtimis nėra dailės terapija, tai įvairios kitos formos, kurios leidžia geriau priimti meną ar pasitelkiant…

Read More Read More

APIE DAILĖS TERAPIJĄ LAIDOJE “MOKSLO LAIMĖJIMAMS – ATVERKIME DURIS”

APIE DAILĖS TERAPIJĄ LAIDOJE “MOKSLO LAIMĖJIMAMS – ATVERKIME DURIS”

Aš, dailės terapeutė, tyrėja, pristatau savo atliktą mokslinį tyrimą teorinėje – praktinėje konferencijoje “Dailės terapija ir asmens sveikata” (2016.05.25). Šis įrašas yra iš radijo laidos “Mokslo laimėjimams – atverkime duris” (ved. Audra Povilaitytė) www.youtube.com/watch?v=Yyn2UFFAeFY

APIE DAILĖS TERAPIJĄ LRT RADIJO LAIDOJE “SVEIKATA”

APIE DAILĖS TERAPIJĄ LRT RADIJO LAIDOJE “SVEIKATA”

LRT radijo laida “Sveikata”, 2016 08 13, (ved. Rasa Pekarskienė) buvo skirta dailės terapijai. Dalinausi savo mintimis apie dailės terpaiją, jos taikymą ir įvairias patirtis bei požiūrius.  Gero klausymohttp://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013009438/sveikata_2016_08_13_11_03​​

DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA 2016

DAILĖS TERAPIJA IR ASMENS SVEIKATA 2016

Tradicine tapusi teorinė – praktinė konferencija „Dailės terapija ir asmens sveikata“ šiais metais vėl kvietė visus besidominčius menų terapija.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos organizuota konferencija šiais metais įgavo naujų atspalvių. Joje buvo pristatyti naujausi dailės terapijos tyrimai Lietuvoje. Tradicija tapo ir antra konferencijos dalis – dailės terapijos praktinis patyrimas.    Konferencijoje  doc. dr. Jolita Rapolienė ir dr. Audronė Brazauskaitė pristatė studijų programos perspektyvas, pasidalino svarbiomis žiniomis, kurios sietinos su dailės terapijos augimu Lietuvoje. Šiais metais…

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE PROFESIONALAUS MENO ASPEKTU

DAILĖS TERAPIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE PROFESIONALAUS MENO ASPEKTU

XX a. pirmame dešimtmetyje Lietuvoje kilo sąmyšis vaizduojamojoje dailėje. Daugelis menininkų tokią situacija įvardino nuosmukio amžiumi. Tikėta, jog dailė priėjo akligatvį, kuris vertė rinktis siekiamybės tipažą – impresionizmą, realizmą, fovizmą. Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ši situacija padarė tapybos veržimosi nežinia kur įspūdį. Buvo akivaizdus poreikis laužyti ligtolinius rėmus. Natūralus poreikis ieškoti naujų vaizdinių būdų, kaip išreikšti dvasinę tikrovę, ryškino metafizikos galią. Tokiu būdu ėmė vyrauti mistinio ir dvasinio pasaulio paieška, kuri tradicijų saugotojams reiškė tautiškumo sumenkimą. „Modernistinių principų išsiskleidimą [Lietuvoje –aut….

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJOS POVEIKIS MOTERŲ SAVIŽINOS AIŠKUMUI IR SAVIGARBAI

DAILĖS TERAPIJOS POVEIKIS MOTERŲ SAVIŽINOS AIŠKUMUI IR SAVIGARBAI

Dailės terapija remiasi psichoterapijos bei vizualinės raiškos principais. Literatūroje teigiama, kad dailės terapija padeda suvokti psichikos turinius bei juos įsisąmoninti, nes klientas turi galimybę su jais išbūti, vizualizuoti, o tik tuomet, jei yra poreikis, verbalizuoti. Patvirtintas dailės terapijos poveikis įvairių klinikinių grupių nerimui ir depresijai, saviveiksmingumui, savigarbai ir savižinai (Reynolds ir kt., 2000). Tačiau iki šiol nėra aišku, ar dailės terapija gali būti efektyvi stiprinant sveikų asmenų savigarbą, padėti atsiskleisti, „iškelti“ iš pasąmonės ir perdirbti tam tikrą turinį bei suprasti…

Read More Read More