DAILĖS TERAPIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE PROFESIONALAUS MENO ASPEKTU

DAILĖS TERAPIJOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE PROFESIONALAUS MENO ASPEKTU

XX a. pirmame dešimtmetyje Lietuvoje kilo sąmyšis vaizduojamojoje dailėje. Daugelis menininkų tokią situacija įvardino nuosmukio amžiumi. Tikėta, jog dailė priėjo akligatvį, kuris vertė rinktis siekiamybės tipažą – impresionizmą, realizmą, fovizmą. Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ši situacija padarė tapybos veržimosi nežinia kur įspūdį. Buvo akivaizdus poreikis laužyti ligtolinius rėmus. Natūralus poreikis ieškoti naujų vaizdinių būdų, kaip išreikšti dvasinę tikrovę, ryškino metafizikos galią. Tokiu būdu ėmė vyrauti mistinio ir dvasinio pasaulio paieška, kuri tradicijų saugotojams reiškė tautiškumo sumenkimą. „Modernistinių principų išsiskleidimą [Lietuvoje –aut….

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJOS POVEIKIS MOTERŲ SAVIŽINOS AIŠKUMUI IR SAVIGARBAI

DAILĖS TERAPIJOS POVEIKIS MOTERŲ SAVIŽINOS AIŠKUMUI IR SAVIGARBAI

Dailės terapija remiasi psichoterapijos bei vizualinės raiškos principais. Literatūroje teigiama, kad dailės terapija padeda suvokti psichikos turinius bei juos įsisąmoninti, nes klientas turi galimybę su jais išbūti, vizualizuoti, o tik tuomet, jei yra poreikis, verbalizuoti. Patvirtintas dailės terapijos poveikis įvairių klinikinių grupių nerimui ir depresijai, saviveiksmingumui, savigarbai ir savižinai (Reynolds ir kt., 2000). Tačiau iki šiol nėra aišku, ar dailės terapija gali būti efektyvi stiprinant sveikų asmenų savigarbą, padėti atsiskleisti, „iškelti“ iš pasąmonės ir perdirbti tam tikrą turinį bei suprasti…

Read More Read More

KŪRYBIŠKI METODAI REABILITACIJOJE

KŪRYBIŠKI METODAI REABILITACIJOJE

2015 lapkričio 6 d. Klaipėdos universitete vyko respublikinė mokslinė – praktikinė konferencija „Kūrybiški metodai reabilitacijoje 2015“. Ši konferencija, jau tapusi tradicine Klaipėdos universiteto konferencija, nuolatos kalba apie kūrybiškus metodus, apie galimybę su pacientu dirbti ne tik medikamentiniu būdu, bet ir pasitelkiant kūrybą ir ją integruojant į bendrą asmenų gydymo programą.            Šių metų konferencijoje nemenką dalį pranešimų skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai, dalis jų 2013 m. startavusios magistrantūros studijų programos – „Dailės terapija“ magistrantės. Visuose pranešimuose buvo siekiama pristatyti realias…

Read More Read More

VIRTUALI PARODA „TRANSFORMACIJA“: APIE DAILĖS TERAPIJĄ, POKYČIUS IR VALGYMO SUTRIKIMUS

VIRTUALI PARODA „TRANSFORMACIJA“: APIE DAILĖS TERAPIJĄ, POKYČIUS IR VALGYMO SUTRIKIMUS

Paroda „Transformacija“ – virtuali paroda siekianti kalbėti apie valgymo sutrikimus pasitelkiant dailės terapiją, apie vidines transformacijas.     Parodoje dalyvauja profesionali menininkė Živilė Minkutė ir asmenys besilankantys valgymo sutrikimų centre. Visi kūriniai buvo sukurti dailės terapijos sesijos metu, kurią vedė Vaida Markevičiūtė. Kiekvienas dalyvavęs kūrybos procese galėjo pasirinkti profesionalios menininkės Živilės Minkutės grafikos darbą ir jį keisti. Esant valgymo sutrikimams, pokyčius, kurie būtų priimtini pačiam kūrėjui, daryti labai sunku. Šis kūrybinis procesas skatino pasidalinti savo įžvalgomis, savo transformacijomis. Visa tai virto į…

Read More Read More

VIZUALINĖS KŪRYBOS FENOMENAS IR SVEIKATA: DAILĖS TERAPIJOS TARPDISCIPLININIS FORMAVIMASIS VIZUALINĖS KŪRYBOS ASPEKTU

VIZUALINĖS KŪRYBOS FENOMENAS IR SVEIKATA: DAILĖS TERAPIJOS TARPDISCIPLININIS FORMAVIMASIS VIZUALINĖS KŪRYBOS ASPEKTU

Lapkričio 28 – 29 dienomis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto iniciatyva buvo suorganizuota tarpdalykinė konferencija „Vizualinės kūrybos fenomenas ir sveikata“. Ši konferencija buvo pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija, kuri glaudžiai siejo dailės terapiją, psichologiją, psichiatriją, vizualinės raiškos svarbą ir išveiką, vizualiųjų menų teorinius aspektus. Ši pirmoji  tarpdalykinė tarptautinė mokslinė konferencija parodė realų tarpdalykinių pranešimų bei diskusijų poreikį. Konferencija truko dvi dienas, joje dalyvavo pranešėjai iš užsienio bei Lietuvos.       Pirmoje konferencijos dienoje buvo pristatytos…

Read More Read More

MARIAN LIEBMANN: “PYKTIS GALI BŪTI IR GERAS, IR BLOGAS”

MARIAN LIEBMANN: “PYKTIS GALI BŪTI IR GERAS, IR BLOGAS”

Šiomis dienomis Lietuvoje dailės terapijos integracija skirtingose veiklose įgauna pagreitį. Sukurta studijų programa, dailės terapijos taikymas plinta gydymo įstaigose, privačiose studijose ir atranda savo nišą. Šios terapijos paklausa auga dėl to, jog joje esantis kūrybinis procesas leidžia atsipalaiduoti ar atrasti užslėptas problemas neverbaliniu būdu.      Lapkričio 15 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas suorganizavo atvirą dailės terapijos teorinį – praktinį seminarą, kurį  vedė profesionali, ilgametę patirtį turinti, dailės terapeutė dr. Marian Liebmann. Dailės terapeutė kilusi…

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJA, KAS TU?

DAILĖS TERAPIJA, KAS TU?

Šiuolaikinėje žiniasklaidoje ir įvairių paslaugų rinkoje labai dažnai tenka pamatyti užrašus „dailės terapija“, „meno terapija“ ar skambius prierašus „renginyje vyks meno terapijos užsiėmimas“. Galiausiai, kai įsiskaitai į užsiėmimą, tai dažnu atveju būna saviraiškos kursai ar kultūriniai renginiai, kuriuose rengiamos atviros tapybos pamokos, saviraiškos užsiėmimai ir dėl mados prideda skambių terminų kaip dailės ar meno terapija.      Šios painiavos klampina, tarsi iškreipia tik besiformuojančios dailės terapijos disciplinos suvokimą Lietuvoje. Natūralu, kad kyla paprastas klausimas: – DAILĖS TERAPIJA, KAS TU?     Kaip rašo T. Delley dailės terapijos…

Read More Read More

DAILĖS TERAPIJA: DISCIPLINOS FORMAVIMASIS IR PRITAIKYMAS

DAILĖS TERAPIJA: DISCIPLINOS FORMAVIMASIS IR PRITAIKYMAS

Dailės terapija – disciplina pagrįsta vaizduojamąja daile ir psichologija, kuri integruota į gydymo programas padeda spręsti tiek emocinius sutirkimus, tiek fizinius. Ši skirtingų disciplinų simbiozė nėra naujas reiškinys ar svetimkūnis bendrąja prasme. Sirtis, kurią imtasi taikyti medicinoje, ir ne tik kaip užimtumo terapiją, pradėjo formuotis XX a. 4 dešimtmetyje.      Teorinių apraiškų buvo ir menininkų pasisakymuose romantizmo klestėjimo metu (XVIII a. Pab. – XIX a. I pusė). Menininkai deklaravo, jog menas, kaip vienas iš saviraiškos būdų, yra terapinė priemonė atsisakant…

Read More Read More